packages/cronie.git
2021-09-18 Marcin Krol- updated to 1.5.7 master
2020-04-05 Marcin Krol- updated to 1.5.5
2019-08-17 Marcin Krol- merged 1.5.4 from PLD
2018-08-10 Marcin Krol- merged 1.5.2 from PLD
2017-10-18 Marcin Krol- PLD merge
2016-08-18 Marcin Krol- updated to 1.5.1
2016-04-13 Marcin Krol- PLD merge
2016-04-13 Marcin Krol- PLD merge
2015-07-15 Marcin Krol- PLD merge
2015-02-03 Marcin Krol- doh, missed that one
2015-02-03 Marcin Krol- dropped upstart, never used
2015-02-03 Marcin Krol- from PLD