- from PLD
[packages/mailman.git] / mailman-dont-send-broken-reminder-ugly-hack.patch
1 --- mailman-2.1.5/templates/pl/cronpass.txt~    Fri Oct  1 06:28:28 2004
2 +++ mailman-2.1.5/templates/pl/cronpass.txt     Fri Oct  1 06:28:28 2004
3 @@ -1,21 +1,21 @@
4 -To jest przypomnienie, wysy³ane raz na miesi±c, o tym, ¿e jeste¶ 
5 -cz³onkiem list dyskusyjnych na serwerze %(hostname)s.  Znajdziesz 
6 -tutaj informacje o tym w jaki sposób zmieniæ parametry swojej 
7 -subskrybcji lub jak siê wypisaæ z listy.
8 +To jest przypomnienie, wysylane raz na miesiac, o tym, ze jestes 
9 +czlonkiem list dyskusyjnych na serwerze %(hostname)s.  Znajdziesz 
10 +tutaj informacje o tym w jaki sposob zmienic parametry swojej 
11 +subskrybcji lub jak sie wypisac z listy.
12  
13 -Przez stronê WWW mo¿esz zmieniaæ to w jaki sposób i czy w ogóle 
14 -maj± byæ do Ciebie wysy³ane wiadomo¶ci. Mo¿esz zmieniæ swój adres, 
15 -prze³±czyæ dostarczanie na tryb paczek, albo chwilowo wstrzymaæ 
16 -wysy³anie do listów na Twój adres (np. z powodu wyjazdu na wakacje) 
17 +Przez strone WWW mozesz zmieniac to w jaki sposob i czy w ogole 
18 +maja byc do Ciebie wysylane wiadomosci. Mozesz zmienic swoj adres, 
19 +przelaczyc dostarczanie na tryb paczek, albo chwilowo wstrzymac 
20 +wysylanie do listow na Twoj adres (np. z powodu wyjazdu na wakacje) 
21  i wiele innych opcji.
22  
23 -Oprócz interfesju przez WWW, wiêkszo¶æ zmian w subskrybcji mo¿e byæ 
24 -dokonywana za po¶rednictwem emaila. Wy¶lij wiadomo¶æ na adres
25 -'-request' swojej listy (np. %(exreq)s) ze s³owem 'help' w tre¶ci, 
26 -w odpowiedzi otrzymasz emaila z dalszymi wskazówkami.
27 +Oprocz interfesju przez WWW, wiekszosc zmian w subskrybcji moze byc 
28 +dokonywana za posrednictwem emaila. Wyslij wiadomosc na adres
29 +'-request' swojej listy (np. %(exreq)s) ze slowem 'help' w tresci, 
30 +w odpowiedzi otrzymasz emaila z dalszymi wskazowkami.
31  
32 -Wszystkie pytania, problemy i komentarze proszê kierowaæ do opiekuna
33 +Wszystkie pytania, problemy i komentarze prosze kierowac do opiekuna
34  tej listy %(owner)s.
35  
36 -Has³o dla %(useraddr)s:
37 +Haslo dla %(useraddr)s:
38