packages/sg3_utils.git
2020-04-06 Marcin Krol- updated to 1.45 master
2016-04-05 Marcin Krol- updated to 1.42
2015-08-31 Marcin Krol- release 3
2015-08-31 Marcin Krol- moved udev rules to subpackage, they break /dev/disk...
2015-08-07 Marcin Krol- fix syntax error in udev rules
2015-07-27 Marcin Krol- updated to 1.41
2015-07-27 Marcin Krol- from PLD