- from PLD master
authorMarcin Krol <hawk@tld-linux.org>
Tue, 2 Oct 2018 15:43:16 +0000 (15:43 +0000)
committerMarcin Krol <hawk@tld-linux.org>
Tue, 2 Oct 2018 15:43:16 +0000 (15:43 +0000)
usb-modeswitch-data.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/usb-modeswitch-data.spec b/usb-modeswitch-data.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..86bda3a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,82 @@
+Summary:       Data for USB Modeswitch tool which gets 4G cards in operational mode
+Summary(de.UTF-8):     USB Modeswitch aktiviert UMTS-Karten
+Summary(pl.UTF-8):     Dane dla narzędzia USB Modeswitch przełączającego karty 4G w tryb operacyjny
+Name:          usb-modeswitch-data
+Version:       20170806
+Release:       1
+License:       GPL v2+
+Group:         Applications/System
+Source0:       http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/%{name}-%{version}.tar.bz2
+# Source0-md5: fb50d15b52e909d742dd16f0a9882316
+URL:           http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/
+# NOTE: tcl is used in udev code 
+Requires:      tcl >= 8.4
+Requires:      usb-modeswitch >= 2.5.0
+Suggests:      udev-core
+BuildArch:     noarch
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+USB Modeswitch brings up your datacard into operational mode. When
+plugged in they identify themselves as cdrom and present some
+non-Linux compatible installation files. This tool deactivates this
+cdrom-devices and enables the real communication device. It supports
+most devices built and sold by Huawei, T-Mobile, Vodafone, Option,
+ZTE, Novatel.
+
+This package contains the data files needed for usb_modeswitch to
+function.
+
+%description -l de.UTF-8
+USB Modeswitch deaktiviert die CDROM-Emulation einiger UMTS-Karten.
+Dadurch erkennt Linux die Datenkarte und kann damit Internet-
+Verbindungen aufbauen. Die gängigen Karten von Huawei, T-Mobile,
+Vodafone, Option, ZTE und Novatell werden unterstützt.
+
+Dieses Paket enthält die Dateien für usb_modeswitch benötigt um zu
+funktionieren.
+
+%description -l pl.UTF-8
+USB Modeswitch potrafi przełączyć pewne urządzenia komunikacyjne w
+tryb operacyjny. Takie urządzenia po podłączeniu identyfikują się jako
+CD-ROM i oferują jedynie niezgodne z Linuksem pliki instalacyjne. To
+narzędzie wyłącza emulację CD i włącza prawdziwe urządzenie
+komunikacjne. Obsługuje większość urządzeń wytworzonych i oferowanych
+przez firmy Huawei, T-Mobile, Vodafone, Option, ZTE, Novatel.
+
+Ten pakiet zawiera pliki z danymi potrzebnymi do działania programu
+usb_modeswitch.
+
+%prep
+%setup -q
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__make} files-install \
+       PREFIX=$RPM_BUILD_ROOT%{_prefix} \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__make} db-install  \
+       PREFIX=$RPM_BUILD_ROOT%{_prefix} \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%post
+if [ -x /sbin/udevadm ]; then
+       /sbin/udevadm control --reload-rules
+fi
+
+%postun
+if [ -x /sbin/udevadm ]; then
+       /sbin/udevadm control --reload-rules
+fi
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc ChangeLog README REFERENCE
+%{_datadir}/usb_modeswitch
+/lib/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules