packages/FHS.git
2022-04-03 Marcin Krol- PLD merge master
2021-01-17 Marcin Krol- release 4
2019-09-02 Marcin Krol- release 3, updated locale-dirs
2017-10-18 Marcin Krol- PLD merge
2015-04-30 Marcin Krol- fixed lib64 bug on i686
2015-02-03 Marcin Krol- drop x32
2015-02-03 Marcin Krol- from PLD